Aktuálně

Nové přihlašování na kurz!

Vážení přátelé!
1. stupeň cyklu POZNEJ SVŮJ CÍL „Tvoje ochota učit se a růst“ začíná 8.-10.11. 2024. 
Cyklus je určen těm z vás, kteří cítí, že je čas povznést svoji bytost, poznat svůj příběh a osvobodit se z naučeného chování po staletí… 
Je čas stát se mistrem svého života, poznat se a rozpomenout se, kdo doopravdy jsme.
Pro ty z vás, kteří se nebojí poznat pravdu o sobě, o životě i o světě kolem nás.
Pro ty z vás, kteří se nebojí změn, zachovali jste si hrdost v této době a cítíte se vyvoleni sami sebou k životu v NOVÉ ZEMI! Jediné o co se hraje, je vaše opravdovost. Je bránou k vaší svobodě.
Přihláška: Napište email Iris Jordánové - kurzy@poznejsvujcil.info s vaším telefonním číslem, ozve se vám a osobním jednáním se na vaší účasti domluvíme.

S láskou Zdeňka

Rozhovor se Zdeňkou Jordánovou

PF 2024

Buď svobodný! Ciť to...

Zdeňka Jordánová - zprávy z kruhu - Dávná poselství

Drazí přátelé! Mýtické volání zaznělo! Je čas vzpomenout si, KDO JSME!

S láskou Zdeňka

 

Zdeňka Jordánová - Zprávy z kruhu - pokládej otázky

Je čas poslat vzkaz. Všem lidem dobré vůle, těm, kteří naslouchají... Pokládej otázky, je to projevením lásky... V kruhu života jsme chráněni!

 

Zamyšlení o změně v nás – o nás!

Vážení a drazí přátelé, cestovatelé vesmírem!

Velmi vás zdravím a ozývám se z mého světa plného magických setkání. Setkání, která jsou pro mě magická právě tehdy, podaří-li se mi zachytit opravdovou esenci druhého člověka, se kterým se setkávám a spojit se s ním v nejvyšším záměru tohoto času…

Připomeňme si, že tento vzácný čas, který právě prožíváme, je připravován velmi dlouho. Je uložen po věky věků v našem srdci a touží býti projeven. Otevírá se nyní prostor lásky a krásy pro každého - KDO SE PRO TO ROZHODNE! Vaše duše se dlouho chystaly na tento okamžik ZMĚNY a na setkání otevřených srdcí. V tento okamžik se všichni vzájemně poznají. A co ještě? Každý sám se ukotví ve své vlastní frekvenci a tím, že pozná a projeví sebe sama bez rozporu a jakéhokoli odporu uvnitř sebe – pomůže i druhým vzpomenout si na to, kdo jsou oni. Věřím v hluboký smysl všeho, který směřuje nevyhnutelně k DOBRU všeho a všech. 

Jen to má malý háček… Soustavná práce na sobě je nutná! Poznání svého vlastního příběhu a odevzdání všech potlačených pocitů bolesti či smutku nasbíraných po staletí je nevyhnutelná. Některé příběhy možná ani není jisté, že jsme prožili, ale jen jsme je někde zachytili a přijali za své. Je jedno, jak tomu říkáme, ale pokud zabírají místo v našem prostoru a ovlivňují nás, musíme je zvědomit a propustit. Proč? Protože pokud to neuděláme, tak neotevřeme svoje srdce, právě ze strachu, abychom tuto skrytou bolest necítili. Týká se to všech nepochopených situací, které jsme (ať už z jakéhokoli důvodu) vnímali nepříjemně a nechali jsme je v sobě být a dál nepozorovaně žít. Znamená to, že jsme je nepřeměnili na POZNÁNÍ a máme tudíž stále vnitřní potřebu se těmto a všem podobných situacím nadále vymezovat. Což, jak všichni víme, působí přesně opačně a tyto situace si naopak přitahujeme…

Je léto a u mě v Roklince právě probíhají fascinující setkání „Úžasných“ žen. Pracujeme na probuzení naší BOHYNĚ, která z mého pohledu symbolizuje propojení každé ženy se svojí podstatou, s částí Zdroje, se svojí předlohou, která promítá sebe sama na Zem. Vlastně nejde o nic jiného, než o nejúžasnější a nejideálnější verzi sebe sama, které začneme dávat pozornost. A to považuji za skutečnou tvorbu. Tvorbu sebe sama, svého krásného a láskyplného světa.

Jak je ale někdy pro některé lidi těžká i pouhá představa? Ano, to je právě to, o čem je řeč. Musíme si to dovolit! Snít! Představovat si to! Představovat si sebe v tom nejúžasnějším provedení. A postupně odstraňovat všechny překážky, které nám v této představě brání. A také…, nebýt na to líní. Místo obav a vykonstruovaných situací, které chrlí náš mozek, stačí jen – snít a nejúžasnější život ve svých představách žít. Vybrat si z kvantového pole tu nejúžasnější verzi všeho a s tou se spojit. 

Jak smutné, či nepříjemné pro všechny zúčastněné někdy je, když nastavená situace, kterou prožíváme je nádherná a milá, ale vždy se najde někdo, kdo má nějaký „problém“, či něco „nechápe“, či „necítí“ atd. Říkám tomu blokování dobrého pocitu… Ano, mnozí to dělají nevědomě, někteří i vědomě. Jak nádherné ale je, když situace „projde“, je přijata a dobrý pocit je navýšen, rozvinut každým, kdo je zrovna přítomen. To je nejnádhernější spojení.

Milé Bohyně! Dejte světu tu nejúžasnější představu sebe sama a celého našeho nádherného světa v lásce! Hrajte si s tím! Představujte si to. Opusťte váš mozek, vaši rozvětvenou mysl, vaše ego. Přetvořte strachy a konstrukce ve vysněný svět. Otevřete vaši ženskou sílu života v hlubinách a představách. Žijte je! 

A ty milý Muži? Přijmi svoji Bohyni a sni s ní. Vytvoř jí podmínky pro její snění. Zklidni se a láskyplně ji doprovázej. Spoj se s Bohyní v sobě. Vždyť i ty chceš najít svoji celistvost a přestat jen prázdně dosahovat. Chybí ti, i když si to možná nechceš přiznat.

Vstupte do ŠKOLY ŠTĚSTÍ! Rozhodněte se učit se štěstí. 

Neotevřeme prostor pro prožívání krásy a lásky, pokud nevyprázdníme džbány starých systémů a omezení. A teprve pak můžeme tyto džbány plnit prožívaným štěstím.

Znám to ze svých kurzů „Poznej svůj cíl“, které jsou zaměřené na poznání a překonání svého příběhu. Někdy se lidem nechce opustit známé, i když vědí, že jim to neslouží. Jsou to návyky, upevňované staletími. Je k tomu zapotřebí vědomé rozhodnutí a vědomé sledování svého vlastního chování. „Škola štěstí“ pak navazuje, či se prolíná a je to vědomá tvorba nového života v té nejkrásnější verzi.

Proto jsem nakreslila a posílám do světa novou mandalu, která se jmenuje ŠKOLA ŠTĚSTÍ! Nechť vám poslouží v tvorbě vašeho nejkrásnějšího života a pomůže vám překonat stará nezpracovaná témata a nést nový záměr lásky na Zemi v nepoznaných podobách.

S láskou Zdeňka

PF 2023

Lednové zamyšlení k roku 2023 od Zdeňky

Drazí přátelé, cestovatelé vesmírem!

Moc Vás zdravím na počátku nového roku 2023. Ušli jsme velký kus cesty k naší velké ZMĚNĚ! Ráda bych vám při této příležitosti připomněla, jak důležitý a neuvěřitelný čas prožíváme.

Čas, kdy dochází k velkému planetárnímu vzestupu a naše planeta Země prochází velkým osvobozením na všech úrovních. Konec a zánik Atlantidy byl poslední pád, který jsme mohli na Zemi zažít. Někteří z vás si jej pamatují… Poznání bylo uzamčeno a moudrost pohasínala.

Následovaly dlouhé časy bolesti, zmatků, bojů a manipulace. Naše historie. Však víte, je to his story. Mnohokráte jste ve svém životě cítili pochybnosti o tom, co vám bylo předkládáno. Ale možná, že jste ale netušili, jak velká je všechno lež. Ve všech oblastech našeho života. Po staletí jsme si na to zvykli.

Tentokráte to ale dokážeme! Je to tak nastaveno, určeno. Dávná síla člověka, síla BOŽSTVÍ v nás se opět probouzí. Člověk jako božská bytost povstává. Důvěřujte si! Je čas udělat další krok k naší nejnádhernější vizi krásného života na Zemi. Je čas využít naši schopnost zhmotňovat svoje nejnádhernější sny a nenechat se odvést levným a povrchním pozlátkem naší doby. Je čas rozpoznat svoje skutečné vedení a jít ve svém vlastním světle, ať se děje cokoli.

Možná, že někteří z vás byste se rádi  přidali k nějaké skupině, či k nějakému směru, k nějaké pravdě. Jak jste si již všimli, moc vám to nejde… Je to tak zařízeno, drazí. Jsme vedeni sami k sobě. Spojovat se můžeme až po té, co nastoupíme každý z nás na svoji vlastní pravdivou cestu. Z venku nepřijde nic, co by nás mohlo naplnit, pokud to neucítíme v sobě samých. Naše vyzařování musí být jasné, čisté, opravdové. Pak se všichni poznáme v plné kráse a v nekonečné tvořivosti.

Je proto čas přidat se ke své vlastní pravdě, sami k SOBĚ! Nemám tím na mysli ale naše modely, programy a systémy – možná z dětství, nebo převzaté ze světa kolem, po staletí používané.  Těch se musíme nadále zbavovat, rozpoznávat je, zvědomovat, a s jejich odchodem, najít v sobě hlas nebeských výšin. Zaslechnout svůj vesmírný tón a spojit se s vesmírnou esencí sebe sama, s tím, KDO doopravdy JSME.

Ptejte se a odpovědi přijdou. Poznáte je. Bude vám najednou krásně, vesmírně…

Sledujte svoje reakce na cokoli a to, jak se při nich cítíte. Nic není venku, to už víte…

Spojujte se s těmi, se kterými si rozumíte, inspirujte se těmi, kteří se vám líbí. Platí ale jediné: 

ZKUS TO PRO SEBE! 

Pro sebe jíte, pro sebe spíte, pro sebe máte děti, práci děláte pro sebe, bojujete za něco pro sebe, ŽIJETE PRO SEBE! Naplňte sebe sami sebou a pak budete mít i pro všechny ostatní dostatek SEBE. Nastane skutečná spolupráce s tím, kdo doopravdy jste, ale i s druhými. Lépe pak rozpoznáte, kdo patří k vašemu životu a kdo ne. Naučte se říkat ne, tomu, co nechcete a nechat to být…

Ano, na každém z nás teď záleží. Na naší opravdovosti, souladu se sebou, neboť o vás tady jde. Žijete kvůli sobě, promítáte se do reality zdejší svojí jedinečnou energií. Je trochu jedno co si myslíte, ale myslete si to doopravdy! Přeji vám z celého srdce otevřenost, díky které budete v každé situaci ochotni přijmout, že to ale může být i JINAK!

Žijte naplno! Odpočívejte naplno! Zpívejte naplno! Spěte naplno, milujte se naplno…

Vždyť o TEBE PŘECI JDE, DRAHÝ CESTOVATELI VESMÍREM. I malá skupinka naladěných lidí, kteří poznají, KDO JSOU, může změnit svět!

Nebojte se změn, drazí přátelé! Vždyť je chceme. Přeji vám ticho uvnitř vás, abyste mohli zaslechnout zprávy vaší duše i zprávy z dalších vyšších sfér. Také abyste zaslechli stromy a vítr, kameny a všechny ostatní tvory, kteří s námi žijí a mají pro nás důležitá sdělení. Spojte se s naší Zemí, vyjděte ráno bosi před váš dům a ciťte. Země je živá bytost, můžete ji zaslechnout. Spojte se také s našimi slovanskými předky a s vaším domovem vysoko ve hvězdách. Vnímejte krásu, která je všude kolem nás a také v nás a ve vesmíru zas! Vaše uvědomění krásy a hloubka vašeho vnímání svého života, mění náš svět a zhmotňuje Novou Zemi, ke které směřujeme, ve které už žijeme. Vše se děje! Nepochybujte! Rok 2023 je náš rok. Rok změn, rok rozhodnutí a lásky v nás.

Jděte cestou intuice, vnímejte znamení. Milujte chvíli, kdy jsme tady! Milujte svůj život! Nikdo vám v tom nemůže zabránit.

Dobro a lásku Vám všem!                                                                                                           Zdeňka

 

 

 

Nová kniha "Jsi úžasný"!

Zprávy z obchůdku:
Nová kniha "Jsi úžasný" právě dorazila z tiskárny! Je nádherná a připravená k odeslání. 
Děkujeme všem, kteří šíříte tak krásné věci do světa.
Objednávat můžete zde:

Rozhovor se Zdeňkou Jordánovou "Na svou změnu už dávno čekáš"

Rozhovor se Zdeňkou Jordánovou "Na svou změnu už dávno čekáš"
Na téma: Vědomé napojení na Zdroj je nutné, rozpad kolektivního ega, tvoje změna je nevyhnutelná
 
"Vždy se rozhodni opustit toho kým jsi, ve prospěh toho, kým být můžeš"
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QPVfJRWmFBE
https://www.youtube.com/watch?v=QPVfJRWmFBE&fbclid=IwAR3uwrEshXlwhb5vYIrclW1Yln1UIv2gRi-r6pCdGrqy92vRWjfxVYVUgrY

 

O hledání skutečné pravdy!

PF 2022

Drazí přátelé, vesmírná rodino, cestovatelé vesmírem!
Moc vás zdravím a spojuji se s vámi v tento zvláštní a výjimečný čas. V zamyšlení k roku 2022, bych vám ráda připomněla, že NÁŠ ČAS NADEŠEL! Pevně věřím, že jste NA VLNĚ a vaše srdce je naplněno naší společnou a nádhernou vizí NOVÉ ZEMĚ, ve jménu které jsme se setkávali…
Vize krásných a láskyplných časů nás vedla při našich setkáních a zářila jiskřivým světlem před naší bránou do Nové Země, když jsme tvořili tuto realitu. Děkuji vám za všechny zázračné chvíle s vámi, za vaši energii při meditacích a za všechna krásná setkání. Děkuji i všem mým čtenářům za společné chvíle a za naladění na nádhernou vizi láskyplného světa. Též děkuji za vaši ochotu rozpomenout se a pracovat na svých změnách. Tento láskyplný čas pomalu, ale jistě přichází.
Pevně věřím, že jste se nenechali oklamat celosvětovou a po staletí formovanou lží a jste naladěni na pravý obsah věcí, na vesmírnou sílu univerzálních zákonů. Doufám, že pevně držíte víru v univerzální řád a cítíte plně přicházející světlo a teplo, které nás obklopuje a zalévá.
Možná, že jste si naše osvobození představovali jinak, ale vše se ve jménu dobra děje. Možná, že si někteří vzpomínáte na knihu, která se mi před dávnou dobou „zdála“, ale kterou jsem nikdy nenapsala. Vyprávěla jsem vám o ní, jmenovala se „Ďáblova vakcína“ a na obálce měly být plameny. Sama jsem tomu tenkrát nerozuměla, ale byli jsme varováni.
Náš život je fascinující…
Náš svět nyní zní jinak. Vesmír zní teď jinak. Zaposlouchejte se a uslyšíte! Naše planeta stoupá a byla po staletích nyní osvobozena. Jsme tady, abychom to zažili. Znovu vám připomínám, nenechte se oklamat mlhou a nevědomostí a spojte se se světlem za iluzí, která se boří.
Ještě jednou vám děkuji všem za minulá, současná i budoucí setkání. Děkuji vám za to, že s vaší láskyplnou účastí a odvahou jsme pomohli bořit tuto iluzi nevědomosti a vnášeli do našich životů a životních příběhů pravdu. To, co bylo dříve pro některé neuvěřitelné, stává se nyní běžným a nemusíme si už „obhajovat“, že NAŠTĚSTÍ, si každý VŠECHNO DĚLÁ SÁM. Veškeré naše konání vedlo vždy k naší opravdovosti a to je dnes to jediné, o co jde!
Vesmír ctí naše opravdové rozhodnutí a proto se rozhodujte OPRAVDOVĚ, ze srdce a jasně. Z každého rozhodnutí musíte mít stoprocentně dobrý pocit – ANO i NE! Nepoužívejte slovo kompromis, jak často jsme si o tom povídali na mých přednáškách a setkáních. Všemu, co vás nenaplňuje a nepatří to k vizi Nové Země – řekněte jasné NE! Milujte svobodu, milujte opravdové přátelství, milujte svoje láskyplné a božské tělo, milujte svoji lekci tady a teď. Vydržte ve své víře v dobro a naslouchejte PRAVDĚ, přicházející z věčnosti hloubky našeho bytí. Zastavte se a otevřte se té nekonečné a láskyplné hloubce. A jako „Sirínek na cestách“ - při své výpravě na planetu Zemi, žijte opravdově, v souladu se sebou v každém okamžiku. Ať se děje, co se děje, jsme tady a náš čas nadešel. Je lásky čas! Lásky k sobě, k životu, k naší vizi, která vystupuje ze tmy do světla.
Držte se drazí! A tak, jak jsme společně bořili vzorce našich omezení v našem chování a myšlení, věřím, že budeme v tomto roce stát ve světle pravdy a lásky NOVÉ ZEMĚ, která žije v nás, a my slyšíme v sobě její hlas… Nechejte se vést tou nejúžasnější vizí svého života, radujte se a setkávejte se a věřte, že VELKÉ SETKÁNÍ nastává! VŠE SE UŽ STALO!
Děkuji s láskou také všem, kteří se účastníte našich vysílaných záměrů – Andělům Nové Země, kterými tvoříme novou realitu a vám všem, kteří jste ve spojení jakýmkoli láskyplným způsobem. V roce 2022 vám přeji to nejnádhernější spojení s vesmírem a život v nejkrásnější vizi našeho života na Zemi.
S vděčností a požehnáním Zdeňka
 
 
 

Rozhovor: Cesty k sobě

Drazí přátelé!

Moc vás zdravím… „Už se to stalo“ vzkazují nám všechny bytosti duchovního světa. To, po čem toužíme už existuje – už je to tady! Na co se zaměřujeme, to roste! Jsme spirituální bytosti!

S láskou Zdeňka

https://www.youtube.com/watch?v=uXyPuYk3lhU

Rozhovor Nová Země na dosah. Už se to děje, už je to tady!

Vážení přátelé!
Přichází vzácný čas… čas budování Nové Země v nás. Pak tento otisk můžeme přenést do našeho hmotného světa. Máme před sebou velký cíl. Krásný život na Zemi v souladu s původní vizí života, života svobodného a šťastného člověka. Začněme se tak cítit! Teď! Tvořme náš sen!
 
S láskou Zdeňka
 
https://www.youtube.com/watch?v=pSUQOf-V8Fw

Zpráva od kamenného kruhu

Drazí přátelé!

„V kruhu života jsme chráněni!“ Vždy, když něco pochopíme, můžeme uzavřít kruh a vystoupat výše… Je čas pochopit, přijmout, cítit a naplno žít, že jsme DUCHOVNÍ BYTOSTI s neobyčejnou schopností tvorby svojí reality silou svých myšlenek, záměrů a vizí. TVORBOU z našeho srdce! Je čas uzavřít kruh a vystoupat VÝŠE!
S láskou Zdeňka
https://drive.google.com/file/d/1j5TfjkwXqRBFCY5qYQsBsxNgP4PgMzAF/view?usp=sharing

 

Rozhovor o ženské síle v nás!

Nastává lásky čas, probuzení ženské síly v nás!
Děkuji za milé a krásné setkání Veronice Svobodové.
Zdeňka

PRÁVĚ TEĎ jde o to… Únor 2021

NOVOROČNÍ ZAMYŠLENÍ 2021

Vážení přátelé!

Je čas zamyšlení se, čas ponoření se, čas začátků a zároveň konců. Je lásky čas. Lásky v hlubinách našich bytostí, lásky ztracené a znovu nalezené…

Moji drazí, ráda bych vám poslala pár souvislostí a mých pohledů na náš současný čas a připomněla vám to, co jistě víte, ale možná, že občas trochu pozapomenete… Je čas rozhodnutí! Spíše už byl… Možná totiž, že občas ještě sklouznete do reakce na vnější okolnosti a necháváte se znepokojovat a obírat o energii iluzí toho, co se kolem nás děje, místo následování své vlastní vize vašeho naplněného a úžasného života na Zemi.

 Je čas otevřít se moudrosti našeho vědomí, je čas naladění se na božský plán krásného života na Zemi, je čas prosadit si sami před sebou duchovní podstatu sebe samých. Je konec vzdoru. Vzdoru v nekonečně podobách… Vzdoru, který je projevem ničícího materialismu a boje. Je čas přijmout a tím pádem skutečně vědomě používat nekonečnou a nejúžasnější schopnost každého z nás tvořit svoji realitu svými myšlenkami vědomě. Vím, že to víte… Dělejte to!

Drazí, odložte všechny obavy, strachy a negativní scénáře všeho druhu. Odevzdejte je, jednoduše už je nepoužívejte, nedávejte jim energii. Žijte svoji vizi nejkrásnějšího života, jak je to jen možné. Znovu si připomínejte, že každou vaší myšlenkou tvoříte svět ve vás i kolem vás. Mějte jen dobré myšlenky, tím myslím myšlenky, které vám přinášejí příjemný pocit. Neobhajujte už tak zvanou „realitu“, že je taková, jaká je… Vždycky nějaká je. Každý jsme tady sám za sebe a každý tvoříme náš svět. Nic není špatně, vše má hluboký smysl a vše je proces vývoje. 

Vybrali jste si tento čas! Vaše duše se rozhodla zúčastnit se! Držte se plánu! Vše je proces a jen boží, vesmírné zákony určí, kdy je ten správný čas, aby se pro nás otevřelo nebe. Hlavně už nezpochybňujte cokoli, o co usilujete a věřte, že vše se ve jménu dobra děje. To už jsme si psali vloni…

Nová Země otevřela svoje brány! Každý může vstoupit. Žijte vědomě! Myslete vědomě. Překonejte vaše staré scénáře oběti, bezmocnosti a všeho možného, co jste dříve požívali na to, abyste dosáhli toho, co jste chtěli, získali lásku, ocenění, či cokoli jiného. Chytejte se u toho a ihned vše přeměňujte v lásku, přijetí sebe sama. Jsou to jen vaše staré návyky, nic víc… V Nové Zemi je nebudete již potřebovat!

Neúčastněte se války o vaše vědomí, neb vy jste vaše vědomí. Vaše víra určuje váš směr, proto si dobře stanovte, v co skutečně věříte, podle toho se chovejte a zbytek nechejte být. Rozvíjejte vaše svědomí, to znamená dělat věci nejlépe, jak umíte ve jménu lásky.  Lásky k sobě, ke svým rodičům, ať byli a jsou jacíkoli, lásky ke svým blízkým i všem ostatním. Nezapomínejte na jedinečnost cesty každého člověka při objevování svého poslání, k cestě k Bohu! Neuspíšíte to! Je to právo a svoboda každého člověka a hlavně i vaše vlastní svoboda. Nikdo vás v tom neomezuje.

Ano, vše se ve jménu lásky a pravdy děje. Důvěřujte! Rozhodujte se! Chtějte znát pravdu, nedělejte rychlé soudy, počkejte si na zprávu vašeho srdce. Připusťte, že vše může být i ještě úplně jinak… Využijte tento čas, jako čas pro sebe, pro svůj růst, pro svoji duši.

Mnoho úžasných mistrů nyní promlouvá. Minulých i současných. Ukazují nám cestu a každý se může dostat k těm správným informacím pro růst a osvobození svojí duše, pro zvýšení svého uvědomění, pro objevení svého poslání. Je nádherný čas pravdy. Mnoho nádherných zpráv o uzdraveních duchovní cestou můžeme sledovat. Mnoho úžasných příběhů změn můžeme sledovat u probuzených a osvícených lidí, kteří ve svých životech navázali přímý kontakt se Zdrojem. Mnoho zázraků přichází, či spíše jim dovolujeme projevit se. Spojujte si souvislosti, neb v lásce srdce a v boží vůli si všichni porozumíme. V systémech naší mysli ne. A proto tyto systémy odcházejí. Naše vlastní i kolektivní. Staré odchází a někdy to možná bolí… Dejte si plán jemnosti a láskyplnosti.

Moji drazí, děkuji vám, že na tom pracujete. Ničeho se nebojte, neb nové může přijít jedině tehdy, když staré odchází. Radujte se z každého okamžiku spojení s vaším probuzeným vědomím a těšte se na nová spojení a vedení, neb nic krásnějšího není. Milujte každý čas, kdy na to máte čas…

Zaměřte se na přijetí, radost a nadšení. Staňte se šípem, který vyletí až k nebesům a ukáže i ostatním cestu naplnění a lásky. Radujte se ze svého života na Zemi a láskyplně se o sebe starejte! Mějte plán napojit se na vnitřní smysl Vesmíru a naplnit svůj nejúžasnější osud.

Miluji vás! Poslala jsem vám k vánocům moji novou knihu „Jsi úžasná“. Je zprávou z Nové Země v mém srdci. Je o osvícené ženské síle, která je věčná, neboť je odjinud. Je smyslem tohoto světa… Nechejte se vést!

Nechť záblesk kosmické lásky nás vyléčí,

nechť cítíme se na Zemi v bezpečí!

Vzhůru do ZLATÉHO VĚKU VODNÁŘE, na křídlech lásky plujme!

Za Novou Zemí v našich srdcích i v hmotě zdejší si stůjme!

 

Nová Země 2.1.2021                                                                               S láskou Zdeňka

 

Zamyšlení nad současnou situací...

Vážení přátelé a všichni cestovatelé vesmírem!

Moc vás zdravím a myslím na vás. Na vás na všechny, kteří jdete cestou láskyplných změn v sobě, na vás, kteří hledáte ten nekonečně blažený mír v sobě, na vás, kteří milujete setkání a opravdovost v každém okamžiku. Přes všechnu snahu pracovat na sobě a chápat „věcí řád“ jste možná nyní někteří zneklidněni současnou situací…

Ráda bych vám k tomu řekla pár slov. Tak za prvé, a to je vám myslím jasné, že… Vše má hluboký smysl. Nemůže nemít, neb vše v našem světě tvoříme svými záměry a omyl je tudíž vyloučený. Náš svět a smysl života každého z nás je nastaven na duchovní růst, který je podstatou života každého člověka. Naše předem zvolená cesta se krok za krokem naplňuje, jen s jedním rozdílem… Spíše projevem. A sice, buď procházíme svými lekcemi dobrovolně, anebo se vzdorem, odporem. A každý odpor způsobuje zesílení všech příznaků…

A teď k současné situaci. Připomínám vám moje přání k novému roku, a sice že VŠE JE DOBRO! Nehledejte žádné viníky a odmítněte jakékoli myšlenky na případnou nespravedlnost či cokoli podobného. Zbytečně byste posilovali postoj oběti. Vždyť víte, že vesmír není nelogický, ani nedělá chyby. Co se zkrátka děje, tak se děje! Přijímejme s pokorou současnou situaci a posilujme záměr naší planety Země, která je opravdu ZE-MĚ a to, že jsme neustále všemi prostředky vedeni k probuzení naší HLUBŠÍ PODSTATY! Naše planeta je živý systém a nyní se brání našemu nepatřičnému čerpání z přírody, zacházení se zvířaty (neb virus je původně zvířecí) a našemu na hmotu zaměřenému životu. Čím více jsme zaměřeni na hmotu, tím více strachu vytváříme, neb všechno hmotné už od svého vzniku spěje ke svému zániku. Chybíme sobě my sami! Nemyslím rozhovorem s naší myslí, která je též vnější aktivita, ale opravdovým niterným rozhovorem s našim tichým průvodcem v nás, vnitřním Já, či Bohem, chcete-li. Omezením vnějších aktivit jsme vedeni do svého vlastního středu, ke svému pravému Já, do hlubin svojí duše.

Celý svět je zahlcen neustálým konáním. I vy. Zůstaňte proto v klidu ve svých domovech a udržujte si otevřenou mysl. Bílé boží a uzdravující světlo k nám proudí stále. Chrání vás a posiluje. Pamatujte, že veškeré konání, i to nejblbější podle vás, je o hledání LÁSKY.

Ukliďte si ve svých domovech a udělejte vše, na co jste neměli čas. Bavte se se svými blízkými opravdově a hlavně se sebou samými… 

Pohodlně se posaďte… Ano, teď hned… Na pár minut zavřete oči. Pozorujte svoje myšlenky… Pojmenujte je… Auto, děti, vysavač, složenka atd. Čím déle budete svoje myšlenky pozorovat a pojmenovávat, tím více se budou zpomalovat… Všímáte si? Dokonce můžete zpozorovat, že je vám o trochu příjemněji… A teď přijde vaše chvíle. Využijte mezery mezi myšlenkami a vklouzněte do zázračného prázdna mezi nimi, kde není NIC. Jen klid a mír. Pokračujte dál do hlubin tohoto nic… Je tam bílo, tetelící se stříbrné prázdno…, bílé plátno vašeho života. Je to čisté uvědomění, které je vším a ničím zároveň. Trénujte, jak dlouho se dokážete v tomto prázdnu udržet. Buďte trpěliví! Za malou chvilenku se dostaví nádherný stav blaženosti a euforie. Vážně! Jen to dělejte! Máte teď čas! Je to ten nejléčivější prostor ve vašem životě. A tam se všichni sejdeme!!! Tam všichni patříme. Pokud si budete častěji tento prostor uvědomovat, přijde léčivá síla do vašeho života. Začnou vás napadat neobvyklá řešení a vaše imunita se zvýší. Jen to prosím dělejte! Několikrát denně, kdykoli si vzpomenete!

I malá skupinka naladěných lidí může změnit tento svět! Naladěných na co? Na božskou podstatu v nás, na nejtvořivější sílu na světě, na pravdu našeho žití, která zkrátka je a existuje, ať si o tom myslíme cokoli. Nejlepší bude, nemyslet si o tom nic a spojovat se co nejčastěji s boží silou v nás, která jako jediná umí vše dát do pořádku, uzdravit náš svět a každého z nás, neb to je její podstatou. Je to i podstatou nás samých.

Hlavně si prosím nestěžujte! Nepojmenovávejte současný „virus“ jeho „jménem“, jen jej tím posilujete. Prostě o něm nemluvte! Postarejte se o sebe, o vše potřebné, ale nedávejte už energii tomu, co nechcete. Nechte to být! Když nebude mít naši energii, jednoduše odejde. Vždyť víte, není problém virus, ale živná půda, kterou tvoříme… Pan Pasteur na to přišel. A tou živnou půdou jsou naše životy. Náš spěch, rozmařilost, nenažranost a neustálá nespokojenost. Možná, že už třeba tento virus v tuto chvíli neexistuje… Jen v naší mysli.  Naše planeta stoupá k 5. dimenzi a tou je záměr. Na co myslíme, to tvoříme!

Nastal čas ukončit pocit oběti v nás. Právě touto cestou probíhá velké léčení každého z nás… V jaké oblasti svého života se cítíte jako chudák? Jako oběť okolností, či čehokoli jiného? Někdy i oběť sebe sama, neb se nerozhodneme pro to nejlepší a opravdové, co milujeme… Třeba být někdy v klidu a jen tak být…

 Buďme ve spojení!  Staňte se pozorovatelem, dobře se o sebe starejte a hlavně nemějte strach. Mějte záměr vašeho zdraví a největšího dobra všech! Virus tím oslábne a zmizí. Možná, že i cokoli jiného, co s tím souvisí a podporuje jeho vznik. 

A pamatujte, vaše čisté uvědomění neonemocní, protože je dokonalou podstatou všeho a podaří-li se vám se mu co nejvíce přiblížit a pobývat mezi myšlenkami, vaši imunitu to posílí!

Mějte se krásně, drazí, mějme vizi nádherných a opravdových setkání!

S láskou

Zdeňka

 

 

Audiokniha SIRÍNEK NA CESTÁCH NA NAŠEM OBCHŮDKU!


 

"SIRÍNEK NA CESTÁCH"!

Ahoj drazí přátelé!

Ráda bych se s vámi podělila o můj krásný pocit z nahrávání… Namlouvám kapitoly mojí nejoblíbenější knížky “Sirínek na cestách”, která je pro mě více než vzpomínkou! 

Děkuji Pavlu Obermajerovi za nádhernou doprovodnou muziku a jeho naladění při zpracování nahrávek.

Přeji vám všem krásný proces rozpomínání… 

Posílám krátkou ukázku, třeba vám ve vzpomínání na váš domov ve hvězdách pomůže a připomene vám vaše dávné rozhodnutí…

S láskou Zdeňka

UKÁZKA

Rozhovory se Zdeňkou

Alžběta Šorfová uvádí Zdeňku Jordánovou na internetové televizi "Cesty k sobě".

www.cestyksobe.cz

http://www.cestyksobe.cz/poznej-svuj-cil-ad2000/

Gabriela Filippi v rozhovoru se Zdeňkou Jordánovou v dalším rozhovoru pro internetovou televizi Cesty k sobě

http://www.cestyksobe.cz/zdenka-jordanova-sirinek-na-cestach-ad3214

Obchůdek...

Dovoluji si vás upozornit na možnost objednat si všechny moje publikace v obchůdku tady na stránkách...

S láskou

Zdeňka