Aktuálně

O hledání skutečné pravdy!

PF 2022

Drazí přátelé, vesmírná rodino, cestovatelé vesmírem!
Moc vás zdravím a spojuji se s vámi v tento zvláštní a výjimečný čas. V zamyšlení k roku 2022, bych vám ráda připomněla, že NÁŠ ČAS NADEŠEL! Pevně věřím, že jste NA VLNĚ a vaše srdce je naplněno naší společnou a nádhernou vizí NOVÉ ZEMĚ, ve jménu které jsme se setkávali…
Vize krásných a láskyplných časů nás vedla při našich setkáních a zářila jiskřivým světlem před naší bránou do Nové Země, když jsme tvořili tuto realitu. Děkuji vám za všechny zázračné chvíle s vámi, za vaši energii při meditacích a za všechna krásná setkání. Děkuji i všem mým čtenářům za společné chvíle a za naladění na nádhernou vizi láskyplného světa. Též děkuji za vaši ochotu rozpomenout se a pracovat na svých změnách. Tento láskyplný čas pomalu, ale jistě přichází.
Pevně věřím, že jste se nenechali oklamat celosvětovou a po staletí formovanou lží a jste naladěni na pravý obsah věcí, na vesmírnou sílu univerzálních zákonů. Doufám, že pevně držíte víru v univerzální řád a cítíte plně přicházející světlo a teplo, které nás obklopuje a zalévá.
Možná, že jste si naše osvobození představovali jinak, ale vše se ve jménu dobra děje. Možná, že si někteří vzpomínáte na knihu, která se mi před dávnou dobou „zdála“, ale kterou jsem nikdy nenapsala. Vyprávěla jsem vám o ní, jmenovala se „Ďáblova vakcína“ a na obálce měly být plameny. Sama jsem tomu tenkrát nerozuměla, ale byli jsme varováni.
Náš život je fascinující…
Náš svět nyní zní jinak. Vesmír zní teď jinak. Zaposlouchejte se a uslyšíte! Naše planeta stoupá a byla po staletích nyní osvobozena. Jsme tady, abychom to zažili. Znovu vám připomínám, nenechte se oklamat mlhou a nevědomostí a spojte se se světlem za iluzí, která se boří.
Ještě jednou vám děkuji všem za minulá, současná i budoucí setkání. Děkuji vám za to, že s vaší láskyplnou účastí a odvahou jsme pomohli bořit tuto iluzi nevědomosti a vnášeli do našich životů a životních příběhů pravdu. To, co bylo dříve pro některé neuvěřitelné, stává se nyní běžným a nemusíme si už „obhajovat“, že NAŠTĚSTÍ, si každý VŠECHNO DĚLÁ SÁM. Veškeré naše konání vedlo vždy k naší opravdovosti a to je dnes to jediné, o co jde!
Vesmír ctí naše opravdové rozhodnutí a proto se rozhodujte OPRAVDOVĚ, ze srdce a jasně. Z každého rozhodnutí musíte mít stoprocentně dobrý pocit – ANO i NE! Nepoužívejte slovo kompromis, jak často jsme si o tom povídali na mých přednáškách a setkáních. Všemu, co vás nenaplňuje a nepatří to k vizi Nové Země – řekněte jasné NE! Milujte svobodu, milujte opravdové přátelství, milujte svoje láskyplné a božské tělo, milujte svoji lekci tady a teď. Vydržte ve své víře v dobro a naslouchejte PRAVDĚ, přicházející z věčnosti hloubky našeho bytí. Zastavte se a otevřte se té nekonečné a láskyplné hloubce. A jako „Sirínek na cestách“ - při své výpravě na planetu Zemi, žijte opravdově, v souladu se sebou v každém okamžiku. Ať se děje, co se děje, jsme tady a náš čas nadešel. Je lásky čas! Lásky k sobě, k životu, k naší vizi, která vystupuje ze tmy do světla.
Držte se drazí! A tak, jak jsme společně bořili vzorce našich omezení v našem chování a myšlení, věřím, že budeme v tomto roce stát ve světle pravdy a lásky NOVÉ ZEMĚ, která žije v nás, a my slyšíme v sobě její hlas… Nechejte se vést tou nejúžasnější vizí svého života, radujte se a setkávejte se a věřte, že VELKÉ SETKÁNÍ nastává! VŠE SE UŽ STALO!
Děkuji s láskou také všem, kteří se účastníte našich vysílaných záměrů – Andělům Nové Země, kterými tvoříme novou realitu a vám všem, kteří jste ve spojení jakýmkoli láskyplným způsobem. V roce 2022 vám přeji to nejnádhernější spojení s vesmírem a život v nejkrásnější vizi našeho života na Zemi.
S vděčností a požehnáním Zdeňka
 
 
 

Rozhovor: Cesty k sobě

Drazí přátelé!

Moc vás zdravím… „Už se to stalo“ vzkazují nám všechny bytosti duchovního světa. To, po čem toužíme už existuje – už je to tady! Na co se zaměřujeme, to roste! Jsme spirituální bytosti!

S láskou Zdeňka

https://www.youtube.com/watch?v=uXyPuYk3lhU

Rozhovor Nová Země na dosah. Už se to děje, už je to tady!

Vážení přátelé!
Přichází vzácný čas… čas budování Nové Země v nás. Pak tento otisk můžeme přenést do našeho hmotného světa. Máme před sebou velký cíl. Krásný život na Zemi v souladu s původní vizí života, života svobodného a šťastného člověka. Začněme se tak cítit! Teď! Tvořme náš sen!
 
S láskou Zdeňka
 
https://www.youtube.com/watch?v=pSUQOf-V8Fw

Zpráva od kamenného kruhu

Drazí přátelé!

„V kruhu života jsme chráněni!“ Vždy, když něco pochopíme, můžeme uzavřít kruh a vystoupat výše… Je čas pochopit, přijmout, cítit a naplno žít, že jsme DUCHOVNÍ BYTOSTI s neobyčejnou schopností tvorby svojí reality silou svých myšlenek, záměrů a vizí. TVORBOU z našeho srdce! Je čas uzavřít kruh a vystoupat VÝŠE!
S láskou Zdeňka
https://drive.google.com/file/d/1j5TfjkwXqRBFCY5qYQsBsxNgP4PgMzAF/view?usp=sharing

 

Rozhovor o ženské síle v nás!

Nastává lásky čas, probuzení ženské síly v nás!
Děkuji za milé a krásné setkání Veronice Svobodové.
Zdeňka

PRÁVĚ TEĎ jde o to… Únor 2021

NOVOROČNÍ ZAMYŠLENÍ 2021

Vážení přátelé!

Je čas zamyšlení se, čas ponoření se, čas začátků a zároveň konců. Je lásky čas. Lásky v hlubinách našich bytostí, lásky ztracené a znovu nalezené…

Moji drazí, ráda bych vám poslala pár souvislostí a mých pohledů na náš současný čas a připomněla vám to, co jistě víte, ale možná, že občas trochu pozapomenete… Je čas rozhodnutí! Spíše už byl… Možná totiž, že občas ještě sklouznete do reakce na vnější okolnosti a necháváte se znepokojovat a obírat o energii iluzí toho, co se kolem nás děje, místo následování své vlastní vize vašeho naplněného a úžasného života na Zemi.

 Je čas otevřít se moudrosti našeho vědomí, je čas naladění se na božský plán krásného života na Zemi, je čas prosadit si sami před sebou duchovní podstatu sebe samých. Je konec vzdoru. Vzdoru v nekonečně podobách… Vzdoru, který je projevem ničícího materialismu a boje. Je čas přijmout a tím pádem skutečně vědomě používat nekonečnou a nejúžasnější schopnost každého z nás tvořit svoji realitu svými myšlenkami vědomě. Vím, že to víte… Dělejte to!

Drazí, odložte všechny obavy, strachy a negativní scénáře všeho druhu. Odevzdejte je, jednoduše už je nepoužívejte, nedávejte jim energii. Žijte svoji vizi nejkrásnějšího života, jak je to jen možné. Znovu si připomínejte, že každou vaší myšlenkou tvoříte svět ve vás i kolem vás. Mějte jen dobré myšlenky, tím myslím myšlenky, které vám přinášejí příjemný pocit. Neobhajujte už tak zvanou „realitu“, že je taková, jaká je… Vždycky nějaká je. Každý jsme tady sám za sebe a každý tvoříme náš svět. Nic není špatně, vše má hluboký smysl a vše je proces vývoje. 

Vybrali jste si tento čas! Vaše duše se rozhodla zúčastnit se! Držte se plánu! Vše je proces a jen boží, vesmírné zákony určí, kdy je ten správný čas, aby se pro nás otevřelo nebe. Hlavně už nezpochybňujte cokoli, o co usilujete a věřte, že vše se ve jménu dobra děje. To už jsme si psali vloni…

Nová Země otevřela svoje brány! Každý může vstoupit. Žijte vědomě! Myslete vědomě. Překonejte vaše staré scénáře oběti, bezmocnosti a všeho možného, co jste dříve požívali na to, abyste dosáhli toho, co jste chtěli, získali lásku, ocenění, či cokoli jiného. Chytejte se u toho a ihned vše přeměňujte v lásku, přijetí sebe sama. Jsou to jen vaše staré návyky, nic víc… V Nové Zemi je nebudete již potřebovat!

Neúčastněte se války o vaše vědomí, neb vy jste vaše vědomí. Vaše víra určuje váš směr, proto si dobře stanovte, v co skutečně věříte, podle toho se chovejte a zbytek nechejte být. Rozvíjejte vaše svědomí, to znamená dělat věci nejlépe, jak umíte ve jménu lásky.  Lásky k sobě, ke svým rodičům, ať byli a jsou jacíkoli, lásky ke svým blízkým i všem ostatním. Nezapomínejte na jedinečnost cesty každého člověka při objevování svého poslání, k cestě k Bohu! Neuspíšíte to! Je to právo a svoboda každého člověka a hlavně i vaše vlastní svoboda. Nikdo vás v tom neomezuje.

Ano, vše se ve jménu lásky a pravdy děje. Důvěřujte! Rozhodujte se! Chtějte znát pravdu, nedělejte rychlé soudy, počkejte si na zprávu vašeho srdce. Připusťte, že vše může být i ještě úplně jinak… Využijte tento čas, jako čas pro sebe, pro svůj růst, pro svoji duši.

Mnoho úžasných mistrů nyní promlouvá. Minulých i současných. Ukazují nám cestu a každý se může dostat k těm správným informacím pro růst a osvobození svojí duše, pro zvýšení svého uvědomění, pro objevení svého poslání. Je nádherný čas pravdy. Mnoho nádherných zpráv o uzdraveních duchovní cestou můžeme sledovat. Mnoho úžasných příběhů změn můžeme sledovat u probuzených a osvícených lidí, kteří ve svých životech navázali přímý kontakt se Zdrojem. Mnoho zázraků přichází, či spíše jim dovolujeme projevit se. Spojujte si souvislosti, neb v lásce srdce a v boží vůli si všichni porozumíme. V systémech naší mysli ne. A proto tyto systémy odcházejí. Naše vlastní i kolektivní. Staré odchází a někdy to možná bolí… Dejte si plán jemnosti a láskyplnosti.

Moji drazí, děkuji vám, že na tom pracujete. Ničeho se nebojte, neb nové může přijít jedině tehdy, když staré odchází. Radujte se z každého okamžiku spojení s vaším probuzeným vědomím a těšte se na nová spojení a vedení, neb nic krásnějšího není. Milujte každý čas, kdy na to máte čas…

Zaměřte se na přijetí, radost a nadšení. Staňte se šípem, který vyletí až k nebesům a ukáže i ostatním cestu naplnění a lásky. Radujte se ze svého života na Zemi a láskyplně se o sebe starejte! Mějte plán napojit se na vnitřní smysl Vesmíru a naplnit svůj nejúžasnější osud.

Miluji vás! Poslala jsem vám k vánocům moji novou knihu „Jsi úžasná“. Je zprávou z Nové Země v mém srdci. Je o osvícené ženské síle, která je věčná, neboť je odjinud. Je smyslem tohoto světa… Nechejte se vést!

Nechť záblesk kosmické lásky nás vyléčí,

nechť cítíme se na Zemi v bezpečí!

Vzhůru do ZLATÉHO VĚKU VODNÁŘE, na křídlech lásky plujme!

Za Novou Zemí v našich srdcích i v hmotě zdejší si stůjme!

 

Nová Země 2.1.2021                                                                               S láskou Zdeňka

 

Zamyšlení nad současnou situací...

Vážení přátelé a všichni cestovatelé vesmírem!

Moc vás zdravím a myslím na vás. Na vás na všechny, kteří jdete cestou láskyplných změn v sobě, na vás, kteří hledáte ten nekonečně blažený mír v sobě, na vás, kteří milujete setkání a opravdovost v každém okamžiku. Přes všechnu snahu pracovat na sobě a chápat „věcí řád“ jste možná nyní někteří zneklidněni současnou situací…

Ráda bych vám k tomu řekla pár slov. Tak za prvé, a to je vám myslím jasné, že… Vše má hluboký smysl. Nemůže nemít, neb vše v našem světě tvoříme svými záměry a omyl je tudíž vyloučený. Náš svět a smysl života každého z nás je nastaven na duchovní růst, který je podstatou života každého člověka. Naše předem zvolená cesta se krok za krokem naplňuje, jen s jedním rozdílem… Spíše projevem. A sice, buď procházíme svými lekcemi dobrovolně, anebo se vzdorem, odporem. A každý odpor způsobuje zesílení všech příznaků…

A teď k současné situaci. Připomínám vám moje přání k novému roku, a sice že VŠE JE DOBRO! Nehledejte žádné viníky a odmítněte jakékoli myšlenky na případnou nespravedlnost či cokoli podobného. Zbytečně byste posilovali postoj oběti. Vždyť víte, že vesmír není nelogický, ani nedělá chyby. Co se zkrátka děje, tak se děje! Přijímejme s pokorou současnou situaci a posilujme záměr naší planety Země, která je opravdu ZE-MĚ a to, že jsme neustále všemi prostředky vedeni k probuzení naší HLUBŠÍ PODSTATY! Naše planeta je živý systém a nyní se brání našemu nepatřičnému čerpání z přírody, zacházení se zvířaty (neb virus je původně zvířecí) a našemu na hmotu zaměřenému životu. Čím více jsme zaměřeni na hmotu, tím více strachu vytváříme, neb všechno hmotné už od svého vzniku spěje ke svému zániku. Chybíme sobě my sami! Nemyslím rozhovorem s naší myslí, která je též vnější aktivita, ale opravdovým niterným rozhovorem s našim tichým průvodcem v nás, vnitřním Já, či Bohem, chcete-li. Omezením vnějších aktivit jsme vedeni do svého vlastního středu, ke svému pravému Já, do hlubin svojí duše.

Celý svět je zahlcen neustálým konáním. I vy. Zůstaňte proto v klidu ve svých domovech a udržujte si otevřenou mysl. Bílé boží a uzdravující světlo k nám proudí stále. Chrání vás a posiluje. Pamatujte, že veškeré konání, i to nejblbější podle vás, je o hledání LÁSKY.

Ukliďte si ve svých domovech a udělejte vše, na co jste neměli čas. Bavte se se svými blízkými opravdově a hlavně se sebou samými… 

Pohodlně se posaďte… Ano, teď hned… Na pár minut zavřete oči. Pozorujte svoje myšlenky… Pojmenujte je… Auto, děti, vysavač, složenka atd. Čím déle budete svoje myšlenky pozorovat a pojmenovávat, tím více se budou zpomalovat… Všímáte si? Dokonce můžete zpozorovat, že je vám o trochu příjemněji… A teď přijde vaše chvíle. Využijte mezery mezi myšlenkami a vklouzněte do zázračného prázdna mezi nimi, kde není NIC. Jen klid a mír. Pokračujte dál do hlubin tohoto nic… Je tam bílo, tetelící se stříbrné prázdno…, bílé plátno vašeho života. Je to čisté uvědomění, které je vším a ničím zároveň. Trénujte, jak dlouho se dokážete v tomto prázdnu udržet. Buďte trpěliví! Za malou chvilenku se dostaví nádherný stav blaženosti a euforie. Vážně! Jen to dělejte! Máte teď čas! Je to ten nejléčivější prostor ve vašem životě. A tam se všichni sejdeme!!! Tam všichni patříme. Pokud si budete častěji tento prostor uvědomovat, přijde léčivá síla do vašeho života. Začnou vás napadat neobvyklá řešení a vaše imunita se zvýší. Jen to prosím dělejte! Několikrát denně, kdykoli si vzpomenete!

I malá skupinka naladěných lidí může změnit tento svět! Naladěných na co? Na božskou podstatu v nás, na nejtvořivější sílu na světě, na pravdu našeho žití, která zkrátka je a existuje, ať si o tom myslíme cokoli. Nejlepší bude, nemyslet si o tom nic a spojovat se co nejčastěji s boží silou v nás, která jako jediná umí vše dát do pořádku, uzdravit náš svět a každého z nás, neb to je její podstatou. Je to i podstatou nás samých.

Hlavně si prosím nestěžujte! Nepojmenovávejte současný „virus“ jeho „jménem“, jen jej tím posilujete. Prostě o něm nemluvte! Postarejte se o sebe, o vše potřebné, ale nedávejte už energii tomu, co nechcete. Nechte to být! Když nebude mít naši energii, jednoduše odejde. Vždyť víte, není problém virus, ale živná půda, kterou tvoříme… Pan Pasteur na to přišel. A tou živnou půdou jsou naše životy. Náš spěch, rozmařilost, nenažranost a neustálá nespokojenost. Možná, že už třeba tento virus v tuto chvíli neexistuje… Jen v naší mysli.  Naše planeta stoupá k 5. dimenzi a tou je záměr. Na co myslíme, to tvoříme!

Nastal čas ukončit pocit oběti v nás. Právě touto cestou probíhá velké léčení každého z nás… V jaké oblasti svého života se cítíte jako chudák? Jako oběť okolností, či čehokoli jiného? Někdy i oběť sebe sama, neb se nerozhodneme pro to nejlepší a opravdové, co milujeme… Třeba být někdy v klidu a jen tak být…

 Buďme ve spojení!  Staňte se pozorovatelem, dobře se o sebe starejte a hlavně nemějte strach. Mějte záměr vašeho zdraví a největšího dobra všech! Virus tím oslábne a zmizí. Možná, že i cokoli jiného, co s tím souvisí a podporuje jeho vznik. 

A pamatujte, vaše čisté uvědomění neonemocní, protože je dokonalou podstatou všeho a podaří-li se vám se mu co nejvíce přiblížit a pobývat mezi myšlenkami, vaši imunitu to posílí!

Mějte se krásně, drazí, mějme vizi nádherných a opravdových setkání!

S láskou

Zdeňka

 

 

Audiokniha SIRÍNEK NA CESTÁCH NA NAŠEM OBCHŮDKU!


 

"SIRÍNEK NA CESTÁCH"!

Ahoj drazí přátelé!

Ráda bych se s vámi podělila o můj krásný pocit z nahrávání… Namlouvám kapitoly mojí nejoblíbenější knížky “Sirínek na cestách”, která je pro mě více než vzpomínkou! 

Děkuji Pavlu Obermajerovi za nádhernou doprovodnou muziku a jeho naladění při zpracování nahrávek.

Přeji vám všem krásný proces rozpomínání… 

Posílám krátkou ukázku, třeba vám ve vzpomínání na váš domov ve hvězdách pomůže a připomene vám vaše dávné rozhodnutí…

S láskou Zdeňka

UKÁZKA

Rozhovory se Zdeňkou

Alžběta Šorfová uvádí Zdeňku Jordánovou na internetové televizi "Cesty k sobě".

www.cestyksobe.cz

http://www.cestyksobe.cz/poznej-svuj-cil-ad2000/

Gabriela Filippi v rozhovoru se Zdeňkou Jordánovou v dalším rozhovoru pro internetovou televizi Cesty k sobě

http://www.cestyksobe.cz/zdenka-jordanova-sirinek-na-cestach-ad3214

Obchůdek...

Dovoluji si vás upozornit na možnost objednat si všechny moje publikace v obchůdku tady na stránkách...

S láskou

Zdeňka