O mých kurzech

Zdeňka Jordánová

Miluji setkávání... Opravdová...

Jak fantastické jsou změny lidí, kteří se rozhodnou otevřít svoje zamčené skříňky zapomenutých pocitů a starých bolestí. Rozhodnou se uvidět souvislosti a probořit svoje systémy přesvědčení, které si vypracovali ve svém životě místo svého skutečného cítění. Jak krásně je s lidmi, kteří se naučí nehodnotit se a jen opravit to, co je nefunkční...

Jak nekonečně krásné je znovu a znovu zaslechnout ono kouzelné „AHA“, kdy lidé pochopí, proč se jim děje to, co se jim děje a hlavně, že se jim to neděje, ale tvoří si to sami. Svými postoji, či záměry, které se zkrátka naplňují, ať chceme či nechceme.

Je krásné poznávat věcí řád! Je nádherné naučit se plout s proudem vesmírných zákonů, opravdově cítit svoji energii, svůj smysl a cíl.

Je nekonečně naplňující osvobodit se od svých nefunkčních postojů... Je nádherné navrátit sami sobě vládu věcí svých a svoji moc.

Miluji ten čas strávený spolu na našich kurzech. Čas strávený prací na sobě, uvědomováním si svých skutečných, byť pro nás někdy skrytých motivací. Považuji to za nejlépe strávený čas.

Mnoho životně důležitých přátelství vzniká při práci ve dvojicích na mých kurzech. Je laskavé dělat si vzájemně opravdové zrcadlo a otázkami pomoci jeden druhému najít a pochopit nefunkční postoje.

Miluji pláč i smích na setkáních. Našimi opravdovými emocemi mluví naše duše a k těm se snažíme postupně dostat. Je krásné vrátit se domů, pochopit a změnit svoji bolest. Zaplatit svůj dluh potlačených reakcí a nabrat zpět svoji životní sílu.

Někdy těžší je pro některé lidi překonat svůj vlastní vzdor. Vzdor životu, sobě, svému srdci... Překonat staré „křivdy“, které mnohdy křivdami ani nejsou. Ještě těžší je někdy si svůj vzdor přiznat a pochopit, že pokud v našem království vládně ego, pak chceme mít vždy pravdu, ať to stojí, co to stojí...

Ale i to jde! Naše dobrá vůle a naše jasné rozhodnutí, posouvá nás mílovými kroky. A vždy je nám zase o „malilinkato“ lépe.

Je čas změn! Je čas zbavit se nefunkčních postojů a nechat promluvit svoje srdce. Je čas opravdu se cítit.

A to všechno zažíváme na mých kurzech. A o to jde! Pokud opravdu pocítíme sebe, brána života se otevírá!!!

Děkuji všem, kteří se rozhodli pomoci sobě a chápou, že poprvé v historii lidstva je možnost poznat umění života otevřená všem, kteří o to stojí. Všem, kteří se nebojí svojí vlastní pravdy, toho, co se o sobě dozví, ať je to cokoli. Nebojí se změn, které jsou stejně nevyhnutelné!

Náš svět je velmi kulturní, a pokud má být zachován, musí se začít duchovně vyvíjet. Je čas přestat bojovat o přijetí druhých lidí, ale vyřešit si přijetí sebe samého. Je čas přestat mít strach být sám sebou, falešně tolerovat něco, co je pro nás nepřijatelné a navrátit si svoji hrdost. Je čas vrátit se ke svým kořenům, či do svého dětství. Přestat opakovat chyby a opravdově žít to, co cítíme! Je čas postavit se za vše, co nám bylo původně dané. Za přírodu, za jednoduchost věcí, za staré opravdové hodnoty, za lásku... Žije v nás! Je čas spojit nebe se zemí! V každém z nás! Náš svět potřebuje změnu! A ta začíná také v každém z nás!!! Máme nekonečné možnosti! Ne, ve věcech, ale ve svém srdci! Je čas, začít žít srdcem! Vážně je čas!

Těším se na vás, pokud se rozhodnete zúčastnit se. Pokud se rozhodnete vědět více, cítit více.

S láskou
Zdeňka