POZNEJ SVŮJ CÍL

Vzdělávací cyklus na téma vykročit a žít ve smyslu svého cíle

Semináře jsou seřazeny za sebou dle "životních" následností a navazují na sebe. Ke každému stupni dostanete základní text a sadu kartiček s univerzálními zákonitostmi, které pak můžete využít v běžném životě. Na seminářích pracujeme převážně ve dvojicích či v celé skupině. Semináře jsou třídenní a navazují na sebe v 3 měsíčních intervalech. Cena semináře je vždy 5 000 Kč.

1.st. Tvoje ochota učit se a růst
Kdykoli nemáte ve svém životě to, co chcete, nějakým způsobem tomu sami bráníte. Mnohdy jsme zaměřeni na výmluvy, proč věci nelze provést, uniká nám tím obrovské množství energie, kterou bychom již dávno mohli využít pro svůj cíl. Pochybnosti, strach z neúspěchu, neochota přijmout informace, neochota změnit postoj, neefektivní způsob učení se… Co je za tím?

2.st. Poznej sám sebe
Naše psychické tendence, naši rodiče, naše doba i místo narození je naše volba. Naučme se využívat svých základů a vystavět na nich svůj chrám. Buďme doma ve svém těle a přiznejme si své pravé pocity. Mluvte pravdu!

3.st. Žij svůj život
Jsme tím, co děláme. Naší nejvyšší tvorbou je náš vlastní život. Žijme Teď a tady. Jsme svobodní ve své volbě!

4.st. Tvoř si svůj život
Co Vám brání tvořit ve svém životě to, co chcete? Vzpomeňte si na své sny. Odpusťte si vše, co jste neudělali dobře, tím, že to pochopíte. Učte se ze své zkušenosti. Jednoduché principy. Totemová zvířata.

5.st. Nejsi tu sám
Náš život se skládá ze vztahů. Ke všemu a ke všem. Najděte rovnováhu mezi Já a Oni. Naučte se využívat zrcadla ke svému růstu. Smrt. Cizí entity.

6.st. Jdi dál
Vytrvejte a nevzdávejte to. Vaše vysněná realita již existuje! Chtějte více!

7.st. Tvoje místo
Starejte se o sebe! Nebraňte druhým lidem v jejich lekcích tím, že vstupujete do jejich cesty. Svět Vás potřebuje ve vašem maximálním potenciálu. Jsme tady sami za sebe! Poznejte jednotu prostřednictvím své odlišnosti…

8.st. Projev se
Převezměte zodpovědnost za každé své rozhodnutí. Učte se! Nevadí! Teď již víte, že neúspěch neexistuje. Štěstí. Vaše moc. Vaše slova...

9.st. Raduj se
Tak už se uvolni! Důvěřuj! Navždy se rozhodněte dát přednost radosti před bolestí. Extáze života.

10.st. Láska
Přijetí. Za vším je láska! Proč se stále ještě hněváš? Rozloučení se spratkem.

11.st. Uč!
Tvoje služba. Uč a uč se!

12.st. Dobrý pocit
Dobrý pocit nám ukazuje cestu. Nepotlačujte jej! Jinak nelze svůj život naplnit.

13.st. Poslední večeře
Zbavte se už navždy pocitu viny, kterému učí tento svět...

14 st. Nová země
Brána se otevřela! Vítej do Nové země! Naše učení se završí, dosáhneme-li původní vize o krásném životě na Zemi. Možná, že jsi blíže, než si myslíš. Tvoř srdcem! Všichni jsme JEDNO!

Těším se na Vás
Zdeňka Jordánová